This web site is currently unavailable

Findes gevinsterne Skytte

Især blev konkurrencen mellem Frankrig og England hård og førte til den første krig i verdens historie, der foregik på hele 4 kontinenter. Krigen startede i Europa og handlede i begyndelsen om fyrstedømmet Hannover. Fyrsten i den tyske bystat Hannover var i også blevet udnævnt til konge af England. Derfor kunne Frankrig nu ramme England, uden at skulle sejle en hær over den Engelske Kanal. For at beskytte Hannover indgik den engelske konge en alliance med nabostaten Preussen. Dette ledte til, at også Frankrig opbyggede en alliance, der omfattede Østrig, Sverige og Rusland.

33 34 35 36 37

Leave a Reply

Your email address will not be published.