Indkasser gevinsten af SLII® ved at implementere modellen med det samme

Kort Egelhardt

Det illustrerer sammenhængen mellem projektets leverancer, nye kompetencer i organisationen, ny adfærd, ønskede gevinster og formål med projektet. Hertil kan næves: Vise, hvilke leverancer der muliggør de nødvendige forandringer og dermed de ønskede gevinster. Vise, om det vil være nødvendigt med yderligere investeringer, for at realisere de gevinster man ønsker. Give overblik over projekts gevinster, og vise hvordan gevinsterne skabes.

Andre services

Prøv spillet: Realisér gevinsterne fra dit innovationsprojekt Prøv spillet: Realisér gevinsterne fra dit innovationsprojekt Publiceret Innovationshuset i Københavns Primærkommune og en række forvaltninger har fuldvoksen et 'gevinstrealiseringsspil', der hjælper med at gennemskue effekterne af dine projekter. Billede: Det nye spil er en segment af et større projekt om gevinstrealisering i Københavns Kommune, der blev afsluttet i Af Paul Sauer Kan projektet betale sig? Har vi nok viden indefra og udefra til at gennemføre det? Og er der styr på de gevinster, vi gerne vil realisere? Det er nogle af de tvivlsspørgsmål, du kan få svar på pr. et nyt 'gevinstrealiseringsspil', som Innovationshuset pr. Københavns Kommune har udviklet sammen med kommunens økonomiforvaltning, teknik- og miljøforvaltning, kultur- plus fritidsforvaltning, socialforvaltning og børne- og ungdomsforvaltning. Spillet er en del af et større tværgående projekt om gevinstrealisering, hvordan blev udført i løbet af  Alligevel kan du fremadrettet downloade spillet på COI's hjemmeside via ovenstående link.

Introduktion til kortspillet blackjack

I  SLII® er der i den eksisterende proces taget højde for de barrierer, som deltagerne må overvinde, når man kommer hjem fra kurset og barriere implementere SLII® modellen. Alligevel er der mange, der af forskellige grunde fravælger dette meget vigtige skridt. I det følgende vil vi forsøge at beskrive de grunde, vi oftest hører plus give dig en håndsrækning med hensyn til, hvad du kan gøre.

339 340 341 342 343

Leave a Reply

Your email address will not be published.